Vyhledávání


Kontakt

Hazard-cdc
Budovatelů 339
Velká Polom
Ostrava

Tel.: +420 606 394 600
hazard.cdc@seznam.cz

Informace pro sponzory najdete ZDE

Pro sponzory

Víte, že podporou kultury je možné snížit si daně? A nejen to. Můžeme Vám slíbit zviditelnění na našich akcích, Vašim logem ozdobit reprezentační oděvy a obaly na kostýmy. Dále Vám můžeme slíbit uveřejnění Vašeho loga na stránkách souboru a mnohem víc. Vše závisí na hodnotě Vašeho daru.

Dle zákona o daních z příjmů c.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

§15 odst. 5 Od základu daně lze odečíst hodnotu daru poskytnutých na podporu a ochranu mládeže, na financování kultury nebo na tělovýchovné a sportovní činnosti,..... pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

§ 15 odst.6 Dary poskytnuté veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností se posuzují jako dary poskytnuté jednotlivými společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti a rozdělují se stejně jako základ daně podle §7 odst. 4 nebo 5.

Projekt finančně podporuje Statutární město Ostrava.